آب یونیزه قلیایی در درمان بیماری یبوست

مصرف 6 تا 8 لیوان آب یونیزه قلیایی باعث می شود که حرارت محتویات دفعی بدن در روده بزرگ بیشترشده  و نیز با افزایش حرکات دودی در طول روده بزرگ باعث جلو راندن محتویات آن می گردددر نتیجه فرصت ایجاد یبوست به وجود نمی آید و عمل دفع براحتی انجام می گردد. ادامه خواندن “آب یونیزه قلیایی در درمان بیماری یبوست”

روش های دفع فاضلاب شهری

ساکنان اجتماع شهری برای حفظ زندگی جمعی و بالندگی اجتماع خود مجموعاً نیازهایی داشته اند که مجبور به تأمین آنها به صورت مشترک و جمعی و مدیریت آن بوده اند. در واقع تأمین این نیازها تضمین کننده مدنیت و زندگی شهری بوده است. می توان این مجموعه نیازهای مشترک کالبدی را زیرساخت های شهری دانست که طیف وسیعی از تأسیسات و خدمات و شبکه های حیاتی را شامل می شود و باید به صورت مناسبی ارائه شود ، که اینها علاوه بر تأمین رفاه شهری ، تأسیسات اولیه مورد نیاز با مدیریت مناسب باعث پویای اقتصادی و اجتماعی شهر می شوند. ادامه خواندن “روش های دفع فاضلاب شهری”