سیستم تصفیه آب خانگی مورد نیاز

اولین کار قبل از فیلتر فیلتراسیون یا بخش فیلتر آب باید قادر به حذف خاک و رسوب در عرض 10 میکرون باشند و به حذف حداقل 80% از کلر که در آب وجود دارد این تصفیه عمومی در تصفیه خانه های شهری انجام می دهند  ادامه خواندن “سیستم تصفیه آب خانگی مورد نیاز”

تصفیه آب سیستم اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب صنعتی یا آب شیرین کن صنعتی یا آب شیرین کن دریایی ، اسمز معکوس یک فرایند فیزیکی است که می تواند از یک محلول به کمک غشاء نیمه تراوا ،حلال تقریبا خالص تهیه کند. این روش در تصفیه آب می تواند 99 درصد از جامدات محلول (TDS) و کلوئیدی موجود در محلول راحذف کند. این تکنولوژی تقریبادرهرصنعتی که احتیاج به تفکیک مواد حل شده باشد (معمولا حلال آب است) عمومیت پیدا کرده است. ادامه خواندن “تصفیه آب سیستم اسمز معکوس”