چربی گیر API

ویژگی های چربی گیر API

* سادگی نصب و راهبری

* جمع آوری و تخلیه ذرات جامد قابل ته نشینی در پساب از کف مخزن

* قابلیت حذف ذرات روغن آزاد تا قطر حداقل ۱۰۰ میکرومتر ادامه خواندن “چربی گیر API”