چربی گیر API

ویژگی های چربی گیر API

* سادگی نصب و راهبری

* جمع آوری و تخلیه ذرات جامد قابل ته نشینی در پساب از کف مخزن

* قابلیت حذف ذرات روغن آزاد تا قطر حداقل ۱۰۰ میکرومتر ادامه خواندن “چربی گیر API”

تصفیه فاضلاب توسط روش هوادهی گسترده

ویژگی های روش هوادهی گسترده (Extended Aeration)

* مناسب جهت تصفیه پساب تصفیه خانه های کوچک

* پایین بودن میزان بار حجمی لجن مازاد

* قابلیت حذف بیش از ۹۵ درصد مواد آلی ادامه خواندن “تصفیه فاضلاب توسط روش هوادهی گسترده”