رسوب زدایی قالب های تزریق پلاستیک

درتجهیزات و ماشن آلات تزریق پلاستیک از آب به عنوان خنک کننده قالب ها و روغن دستگاه استفاده می شود. تجمع رسوبات درمجراهای قالب و خنک کننده روغن موجب بروز مشکلات و وقفه درتولید می گردد. به جهت پیشگیری از رسوب گذاری و یا رسوب برداری ازاین تجهیزات می توان ازمیتره صنعتی به عنوان یک ضد رسوب و ضد خوردگی موثر استفاده نمود. ادامه خواندن “رسوب زدایی قالب های تزریق پلاستیک”