تقسیم بندی های منهول ها

انواع منهول را باید با توجه به محل کاربرد آن به دو دسته خلاصه نمود .

منهول های با قطرهای کم کورد استفاده در خطوط فرعی شبکه به دلایل زیر :

1_قطرلوله ها کم است .

2_دبی جریان کم است .

3_تعداد لوله های وارده ممکن است زیاد باشد .

ادامه خواندن “تقسیم بندی های منهول ها”