تجهیزات اصلی بکار رفته در سیستم آب شیرین کن

سیستم پیش تصفیه شامل فیلتر شنی ، فیلتر کربنی و فیلتر کارتریجی ، غشاء نیمه تراوا ، پمپ فشار قوی ، پکیج تزریق آنتی اسکالانت شامل پمپ تزریق و مخزن ، پکیج تزریق سود کاستیک و اسید شامل پمپ تزریق و مخزن ، شاسی استقرار ، تابلوی توزیع قدرت و مدار فرما ، سیستم CIP ادامه خواندن “تجهیزات اصلی بکار رفته در سیستم آب شیرین کن”

  • نقشه آب شیرین کن ogranism

کاربرد ممبرانهای سرامیکی در زمینه های مختلف صنعتی

با توجه به تواناییهای بسیار زیاد ممبران های سرامیکی، برتریهای آنها نسبت به انواع پلیمری و مزایای متعدد آنها که در گذشته همگی ذکر گردید، این ممبرا ن ها در صنایع زیادی به کار می روند . از کاربردهای ممبران های سرامیکی می توان به موارد زیر اشاره نمود: ادامه خواندن “کاربرد ممبرانهای سرامیکی در زمینه های مختلف صنعتی”