مواد سازنده برای تهیه کربن اکتیو

تکنولوژی امروز، تولید انبوه کربنهای اکتیو با مشخصات مناسب را جهت کاربردهای ویژه طلب میکند بطور کلی کربن فعالی که بطور عمومی کاربرد دارد و مورد استفاده می شود باید دارای ظرفیت جذبی کافی ، استحکام مکانیکی و خلوص شیمیایی باشد علاوه بر همه این ویژگیها این ماده باید با قیمتی پایین تولید شود اما چندین دهه است که کربن اکتیو بصورت تجاری از مواد اولیه کربن داری تهیه می شود که در زیر به آنها اشاره شده است ادامه خواندن “مواد سازنده برای تهیه کربن اکتیو”

کار زغال اکتیو چیست؟

کلا کارزغال به این صورت است که زغال حاوی سوراخهای بسیاربسیارریزی است که آب وهوا میتواند ازآن عبور کند ؛ براثراین عبورذرات معلّقی که درآب وجود دارد داخل این خلل و خرج گیرمی کنند وآب زلال تری ازآن طرف بیرون می آید. زغال ازیک چیزتشکیل شده که آن هم کربن است . کربن خاصیت ترکیبی بالایی با مواد سمی مختلف دارد ( چه درآب و چه درهوا ) در هردومورد وقتی ازدرون این سوراخ های ریزعبورمی کنند مواد سمی درسطح وسیعی با کربن تماس دارند وبه راحتی ترکیب می شوند وازآن طرف مواد بی خطریا در بعضی موارد هیچ چیزی بیرون نمی آید. دقیقاً مثل طرز کارریه انسان که پرازکیسه های هوایی بسیارکوچکی است که سطح تماس روبا مویرگ ها بیشترکرده وباعث جذب اکسیژن و دفع co2 می شود. ادامه خواندن “کار زغال اکتیو چیست؟”