ویژگی های دستگاه درایر جذبی

دستگاه طبق استاندارد ASME SEC 8 DIV 1  ساخته می شود .

عملکرد دستگاه کاملا اتوماتیک می باشد .

دستگاه مجهز به سیستم جلوگیری از شوک در اثر فشار ناگهانی می باشد .

روش احیاء : با درصدی از هوای خشک قبلی

داخل برج ها رنگ اپوکسی و خارج آن رنگ صنعتی می باشد .

در صورت سفارش : ادامه خواندن “ویژگی های دستگاه درایر جذبی”