روش‌های اندازه‌گیری کدورت:

1- کدورت‌سنج شمعی جکسون:

دستگاه اندازه‌گیری کدورت  بر اساس جذب نور توسط ذرات معلق یا روش کدورت سنج شمعی جکسون شامل یک لوله شیشه‌ای کالیبره شده و دارای سطح تحتانی صاف و شفاف، یک شمع استاندارد و یک محفظه، که لوله‌ها و شمع‌ها را در یک امتداد قرار بگیرند، است. ادامه خواندن “روش‌های اندازه‌گیری کدورت:”