خدمات فنی شرکت آکوا کلین aqua clean

خدمات فنی شرکت

خدمات فنی شرکت آکوا کلین aqua clean

گروه آکوا کلین aqua clean با بهره گیری از ارتباطات علمی خود با کشورهای پیشرو در صنعت تصفیه آب و پشتیبانی متخصصین داخلی بیشترین توان خود را معطوف به مشاوره، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستمهای تصفیه و پکیج های گند زدایی آب برای کاربردهای مختلف از جمله اولترافیلتراسیون ،(UF) نانو فیلتراسیون(NF)، اسمز معکوس(RO)و…کرده است.

این شرکت در بسیاری از نقاط کشور اقدام به نصب و راه اندازی پکیج های فوق در ظرفیتهای مختلف نموده است و در این طی طریق،توسعه سیستمهای مدیریت کیفیت را در جهت ارتقاء توان خود انتخاب کرده، استقرار داده، نگهداری نموده، بهبود مستمر و اثر بخشی ان را مورد پایش و اندازه گیری قرار می دهد تا رضایتمندی مشتریان خود را به دست آورده و در نهایت کیفیت محصولات خود را ارتقاء بخشد.بدین منظور موارد ذیل را خط مشی خود قرار داده است:

  • رضایت مشتری با ارتقاء کیفیت محصولات
  • آموزش موثر کارکنان و ارتقاء توان علمی و تجربی آنان
  • اقامات پیشگیرانه مناسب
  • تامین مواد اولیه مرغوب با شناسایی پتانسیل های برتر
  • معرفی محصول به بازارهای جدید
  • تنوع و به روز آوری محصول،متناسب با نیاز مشتریان

شرکت آکوا,
شرکت آکوا پرایم,
شرکت آکوا گلد,
شرکت آکوا پرو,
شرکت آکوا جوی,
شرکت آکوا لایف,
شرکت آکوا وین,
شرکت آکوآ فینا,
شرکت آکوا وین (آکواوین),
شرکت آکوا تک,
نمایندگی شرکت آکوا,
نمایندگی شرکت آکوا جوی,

Group Caspian Arshia connection with the use of scientific communication The world leader in water treatment industry and support the most internists lends itself to counseling,  Design, construction, installation and commissioning of water treatment systems and water disinfection packages for various applications such as ultrafiltration (UF), nano-filtration (NF), and reverse osmosis (RO) and has. In many parts of the country, the company attempted to install and setup packages in various capacities has In this journey, the development of quality management systems in order to enhance their ability to select,To do this, put the following line:

Customer satisfaction with the quality of products
Effective training of staff and improve their academic ability and experience
Appropriate preventive heal
Providing superior quality raw material with potential
Introducing the product into new markets
Diversity and updated product, tailored to customer needs

Akva Company
Akva Prime Co.
Aqua Gold Company
Acua Pro Corporation
Akva Joy Company
Aqua Life Company
Aqua Wayne Co., Inc.
Akva Fina Co.,
Aqua Wayne (Aquawine)
Aqua Tec Company
Representative of Akva Company
Representative of Akva Joy Company

Reverse osmosis, water puri water, home water purification PURE WATER Water Purifier Water Purifier Home Krj, soft water, home water treatment system in Karaj, Water Purifier Water Tech, Safe Water Purifier, Water Purifier Water Installation Method single-site water Saif, Saif water company, the price of water purification soft water, water purification price soft water, water purification unit price of a single water, domestic water treatment dealers in Karaj

  • نمایندگی دستگاه تصفیه آب آکواجوی در کرج

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *