مواد سازنده برای تهیه کربن اکتیو

فیلتر کربن اکتیو

تکنولوژی امروز، تولید انبوه کربنهای اکتیو با مشخصات مناسب را جهت کاربردهای ویژه طلب میکند بطور کلی کربن فعالی که بطور عمومی کاربرد دارد و مورد استفاده می شود باید دارای ظرفیت جذبی کافی ، استحکام مکانیکی و خلوص شیمیایی باشد علاوه بر همه این ویژگیها این ماده باید با قیمتی پایین تولید شود اما چندین دهه است که کربن اکتیو بصورت تجاری از مواد اولیه کربن داری تهیه می شود که در زیر به آنها اشاره شده است

ذغال سنگ ، لیگنیت (ذغال سنگ قهوه ای ) ، چوب ، ذغال چوب ، لیگنین ، کک نفتی ، ذغال استخوان ، ذغال سنگ آنترا سیت ، قهوه ، ملاس ، پوسته برنج ، کربن سیاه (دوده)، خاک اره ، باگاس نیشکر ، کاه ،لاستیک های مستعمل اتومبیل ، ذغال سنگ قیری ، پوسته نارگیل ، پوسته بادام ، پوسته فندق ، هسته هلو، آسفالت ، کربیدهای فلزی ، زائدات محتوی کربن حاصل از فاضلاب ، خاکستر ، پلی وینیل کلراید، زائدات سایر پلیمر ها ، پوسته پسته ، پوسته گردو . از میان مواد اولیه نام برده در بالا که تا کنون بیشترین کاربرد را در تولید تجاری کربن اکتیو داشته اند ، ذغال های سخت بیشترین کاربرد را در تولید تجاری کربن اکتیو داشته اند ، ذغال های سخت بیشتری سهم را به خود اختصاص دادهاند . در حال حاضر آنها ماده مناسب برای تولید 60درصد از کربن های اکتیو به حساب می آیند و نقش آنها بطور قابل ملاحظه ای از سال 1945 افزایش یافته است .

Today’s technology, mass production of active-profile suitable for special applications like carbon demands are generally publicly active carbon used and should be used with adequate absorption capacity, mechanical strength and chemical purity is in addition to all the features of this Article shall be, bone coal, anthracite coal, coffee, molasses, rice husk, black carbon (soot), sawdust, sugar cane bagasse, straw, used tires for cars, bituminous coal, coconut shells, shell almonds, shelled hazelnuts, peach kernel, Asphalt, carbydhay metal, carbon-containing wastes from waste, ash, polyvinyl chloride, other waste polymer shell pistachio, walnut shell From the raw materials mentioned above that has been most used in the commercial production of activated carbon , hard coal are the most used in the commercial production of activated carbon, coal’s share of allocated more difficult.
Now they are suitable for the production of 60% of active carbon are considered and their role has increased significantly since 1945.

Active coal , Charcoal filter, carbon filter, carbon filter, filter carbon monoxide, carbon nano-filter, activated carbon filter, carbon filter, filter carbon, granular carbon filters, carbon filters for gases, granular activated carbon filter
The price of carbon filters, activated carbon filter price, application of active carbon filter