فناوری پوشش دهی غشاء

پوشش دهی غشا

نقطه ضعف غشاءها، رسوب گیری آنها می‌باشد. هدف از فناوری که در ادامه بیان می‌شود، استفاده از پلیمر‌های پلی‌دوآمید و PEG- آمین به عنوان پوششی بر روی غشاء برای رفع مشکل رسوب‌گیری آن می‌باشد. بازار غشاء در جهان بسیار گسترده بوده و سالیانه حدود 10 بیلیون دلار در سال، غشاء خرید و فروش می‌شود. اما با گذشت طول عمر غشاء، بازده آن در اثر رسوب‌گیری و مسدود شدن حفرات آن کاهش می‌یابد.

در اثر این رسوب‌گیری، هزینه‌های بالایی برای شست و شو و تعویض تحمیل می‌شود. فناوری پوشش پلیمری برای حل این مشکل و برای تمامی غشاء‌های مورداستفاده از MF تا RO کاربرد دارد.

در این روش اولین پوشش پلیمری برای آبدوست کردن سطح غشاء بوده و همچون لایه چسبنده-ای برای پوشش دوم که خواص ضد رسوبی دارد، عمل می‌کند.

A disadvantage of membranes, precipitation them. The technology continues to be expressed, using Plydvamyd and PEG- amine polymer as coating deposition on the membrane to fix it. Annual film market in the world is wide and about 10 billion dollars per year, dealing a membrane. But over the lifetime of the membrane, the efficiency of deposition and clogging of pores decreases.
The effect of precipitation, washed and replaced imposed high costs. Polymer coating technology to solve this problem and used the MF and RO membranes for all applications.

In this method, the hydrophilic polymer coating to the surface of the membrane and a layer of adhesive-coated anti-fouling properties of the second act.

Rtek Water Purifier, Water Filter Aqua Tech, home water treatment system, biological treatment plant, antifouling properties, precipitation, Troubleshooting precipitation, filtration systems, washed and replaced the filter, the lifetime of the membrane, nanofiltration, polymer coating coating polymer membranes for reverse osmosis