فیلتر مواد معدنی Mineral

فیلتر مینرال

در برخی از مدل های دستگاه RO از فیلتر مینرال بعنوان فیلتر ششم جهت افزودن مواد معدنی به آب تصفیه شده استفاده می شود. به دلیل دقت بالای حذف ناخالصی های محلول توسط سیستم RO در برخی موارد میزان املاح معدنی در آب خروجی سیستم بیش از حد کاهش یافته و افزایش آن توسط فیلتر مینرال انجام می شود.

در غیر این صورت می توان از شیر تنظیم TDS جهت افزودن TDS آب خروجی استفاده نمود. در ورودی و خروجی این فیلتر اتصال یک سر رزوه یک سر مهره یا QC وجود دارد که آب خروجی از فیلتر پنجم توسط شلنگ به ورودی این فیلتر متصل شده و آب خروجی از این فیلتر در دستگاه های 6 مرحله به شیر مصرف و در مدل های دیگر به فیلتر هفتم انتقال می یابد.

در مرحله ششم سیستم های RO می توان بجای فیلتر مینرال از فیلتر قلیایی ( Alkaline ) جهت افزودن ph آب تصفیه شده استفاده نمود. اگر میزان یون های محلول در آب بیش از حد نرمال کاهش یابد باعث کاهش ph از حد نرمال می شود این کاهش را میتوان توسط فیلتر قلیایی و در غیر این صورت توسط شیر تنظیم TDS جبران نمود. از فیلتر قلیایی در حالت نرمال PH نیز به دلیل خواص مثبت آب قلیایی می توان استفاده نمود

In some models the RO system of mineral filter for filtering the sixth to add minerals to the water used.

 Otherwise you can use to add TDS and TDS regulator’s output. Connect one end of the inlet and outlet of the filter thread of a bolt head or there QC

 The sixth stage RO systems can filter instead of alkaline mineral filter (Alkaline) can be used to add water ph.

The filter is normally alkaline PH alkaline water can be used as the positive properties

Water Pure Water, Water Purifier sure life, relax Water Purifier Aqua mineral water, mineral water Aqua Fina, Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Australia, Peru Aqua Water Treatment, Water Treatment Kvajvy, water purification Aqua Life Water Purifier Home Branch, water Purifier in Karaj, Aqua water Filter, water Purifier dealers Tehran, Karaj reseller water Purifier