مشکلاتی که در اثر سختی آب مصرفی به وجود می آیند

مشکلات مصرف آب سخت

سختی آب یکی از علل اصلی بسیاری از مشکلات است. یکی ازمهمترین این مشکلات ، واکنشی است که املاح موجود در آب با صابون و مواد شوینده نشان می دهند.  املاح موجود در آب با صابون ترکیب شده و تشکیل مواد نامحلول و لخته مانندی را می دهند که از قدرت کف کنندگی و پاک کنندگی صابون می کاهند.

متداول ترین و اصلی ترین املاحی که باعث این مشکل می شوند کلسیم و منیزیم هستند که در آب شهری به وفور یافت می شوند. به مجموع این دو ترکیب ، سختی آب گفته می شود که عامل اصلی روسوب گذاری آب نیز هست. با حذف سختی آب یا به عبارتی حذف کلسیم و منیزیم ، مواد شوینده قدرت پاک کنندگی بیشتری پیدا کرده و در مصرف آنها نیز صرفه جویی می شود.

از طرف دیگر ، سختی آب باعث می شود که لخته های ایجاد شده از مواد شوینده ، صابون ، شامپو و … در بافت لباس ها و همچنین بر سطح بدن باقی بمانند یا اصطلاحا ” بماسند” و ظاهری خاکستری یا زرد به پارچه های سفید می دهند و همچنین باعث کاهش عمر لباس ها می شوند.

Water hardness is a major cause of many problems.
One of the most important of these problems is reactive mineral water with soap or detergent show
Mineral water combined with soap and form insoluble clot-like material that foaming and cleansing soap can reduce the power.
The most common causes of this problem are the main minerals calcium and magnesium are found in tap water in abundance. The sum of these two compounds, water hardness, water is said to be the main cause of fouling.
The removal or the removal of calcium and magnesium hardness of water, detergent cleaning power they consume more and save.

and also reduces the life of the garment.

Water Purifier aqua tek, Water Purifier aquatech, PURE WATER Water Purifier Water treatment water tek, water purification Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua atmospheric water, water purification Aqua Life Aqua Water Treatment Gold, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification price soft water, water purification price soft water, water purification unit price of water tek, representing water, soft water purifier