دستگاه تصفیه آب صنعتی و سیستم اسمز معکوس

اسمز معکوس در تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب صنعتی و سیستم اسمز معکوس:

دستگاه تصفیه آب صنعتی یا آب شیرین کن صنعتی یا آب شیرین کن دریایی ، اسمز معکوس یک فرایند فیزیکی است که می تواند از یک محلول به کمک غشاء نیمه تراوا ،حلال تقریبا خالص تهیه کند.

این روش در تصفیه آب می تواند 99 درصد از جامدات محلول (TDS) و کلوئیدی موجود در محلول راحذف کند. این تکنولوژی تقریبادرهرصنعتی که احتیاج به تفکیک مواد حل شده باشد (معمولا حلال آب است) عمومیت پیدا کرده است.
اسمز معکوس از بهترین روش های تصفیه آب است. به سیستم اسمز معکوس، آب شیرین کن و آب تصفیه کن نیز می گویند .

توجه خاص به پیش تصفیه سیستم اسمز معکوس (دستگاه تصفیه آب) در فرایند اسمزمعکوس نقش اساسی درکارایی و راندمان دستگاه تصفیه آب دارد.

بخش عمده لزوم به کارگیری سیستم پیش تصفیه به دلیل جلوگیری ازگرفتگی و آسیب به غشاء می گردد .

سیستم های پیش تصفیه مورد استفاده دراسمزمعکوس برای تصفیه آب معمولاعبارتند از:

فیلتر شنی فشاری یا دیسکی (حذف مواد معلق و گل و لای) – فیلتر ذغالی یا کربنی (خذف رنگ، بو و کلر باقی مانده) – سختی گیر تبادل یونی و سایر موارد (درصورت نیاز براساس آنالیز آب خام می توان موارد دیگر پیش تصفیه را قبل از سیستم اسمز معکوس در دستگاه تصفیه آب طراحی نمود ).

برخی از موارد استقاده از دستگاه تصفیه آب کاربردهای تکنولوژی RO در صنایع : آب شیرین کن و آب تصفیه کن ، تهیه آب صنعتی دربویلرها، کولینگ جهت مصارف دارویی و بیولوژیکی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه ها، صنایع غذایی، نوشیدنی، آرایشی و بهداشتی تصفیه نهایی پساب های صنعتی تهیه آب مورد نیاز در رنگ سازی، باطری سازی و در صنایع لاستیک و پلاستیک تهیه آب جهت گلخانه و کشاورزی در مناطقی که دسترسی به آبهای شیرین کمتر شده است و آب دارای سختی بالایی است و …

دستگاه تصفیه آب قابل نصب روی شیر,
دستگاه تصفیه آب قلیایی kyk,
دستگاه تصفیه آب قابل حمل,
دستگاه تصفیه آب قلیایی,
دستگاه تصفیه اب قیمت,
دستگاه تصفیه آب قیمت,
دستگاه تصفیه آب فلر,
دستگاه تصفیه آب فونیکس,

Industrial water treatment system or industrial or desalination of sea water desalination, reverse osmosis is a physical process that can help semipermeable membrane from a solution, provide nearly pure solvent.

This method can be 99% of dissolved solids in water (TDS) and eliminate the colloid in solution. Tqrybadrhrsnty technology needed to separate solutes (usually the solvent is water) is generally available.

Reverse osmosis water treatment is the best method. Reverse osmosis systems, water desalination and water treatment as they say.
Pay particular attention to pre-filtration and reverse osmosis systems (Water Purifier) play a fundamental role in the process of RO water treatment system efficiency and performance.

Much of the need to take pretreatment to prevent clogging and damage to the membrane.

Reverse Drasmz pretreatment systems used for water treatment typically include:

Pressure sand filter or a disk (Vogel admiration remove suspended solids) – charcoal or carbon filter (removal of color, odor and chlorine residual) – ion exchange softening, etc. (as required based on the analysis of the raw water pretreatment before other items Reverse osmosis water filtration system designed systems).

Some cases the use of RO Water Purifier uses of technology in the industry, desalination and water treatment, industrial water supply boilers, cooling and biological medicinal purposes oil, gas, petrochemical, power generation, food, beverages, cosmetics and…

Water purification sure, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment single water, sea water desalination, industrial desalination, desalination and water treatment, potable water, wastewater, industrial, medicinal purposes, industrial water treatment apparatus, method water treatment, reverse osmosis system, reverse osmosis pretreatment, RO technology applications

  • تصفیه آب صنعتی و اسمز معکوس language:fa