دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس ( RO)

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس

این دستگاه ها توسط شرکت به صورت تجاری برای تهیه آب شرب از آب های شور و لب شوراستفاده می شوند. در این فرایند نمک ها و آلودگی های آب با استفاده از ممبران جدا می شود. این سیستم توانایی حذف باکتری ها، قند ها، پروتئین، نیترات و ترکیبات نیترو‍نی را دارا می باشد. آب خروجی از ممبران ها را به خاطر خلوص بسیار بالای آن می توان در صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، رنگ، تولید مواد غذایی و ….  مستقیم استفاده کرد. دستگاه های ساخته شده شرکت خلوص آبتین صنعت دارای هزینه های جاری پایین بوده و همچنین به خاطر داشتن سیستم پیش تصفیه با کیفیت، عمر مفید دستگاه نیز بالا می باشد.سیستم پیش تصفیه: با توجه به حساسیت  بالای ممبران ها در دستگاه  RO به انواع آلاینده ها، وجود یک سیستم پیش تصفیه قوی مهم می باشد.  پیش تصفیه باعث جلوگیری ازرشد باکتری ها در سطح ممبران و همچنین نشست ذرات درشت می شود. این کار علاوه بر افزایش طول عمر ممبران

◄ فیلتر شنی.

◄ فیلتر کربنی.

◄ فیلتر کارتریجی.

◄ پمپ های خوراک و backwash.

◄ سیستم تزریق کلر و SMBS.

◄ سیستم تزریق آنتی اسکالانت.

◄ بخش اصلی دستگاه RO.

The company Caspian communication devices by the clear industry Rshya commercially to produce potable water from water Shvrvlb are Shvrastfadh. In this process, salt and water pollution can be isolated using Azmmbran. This system is capable of removing bacteria, sugars, proteins, and is a nitrogen and nitrate compounds. Azmmbran output of high purity water for industries such as steel, it is possible, petrochemical, paint, food production and direct …. used. Abtin purity systems made the company the industry as well as low running costs for a treatment system quality, high service life of the machine. Treatment system: Due to the high sensitivity of the device RO membrane to a variety of pollutants, there is a strong treatment system is important. Pre-treatment to prevent bacteria growth within the membrane as well as coarse particles. This is in addition to increasing the lifetime of the membrane

◄ sand filter.

◄ carbon filter.

◄ filter cartridges.

◄ feed pump and backwash.

◄ chlorine injection system and SMBS.

◄ anti Askalant injection system.

◄ The main part of the RO. Anti Askalant, reverse osmosis, water puri water Askalant, anti Askalant sales agents, anti Askalant, Askalant anti-German, anti-Askalant Isfahan, anti Askalant Flvkn, Askalant acid, Yazd, wastewater treatment, sewage treatment, waste water treatment, household Industrial water treatment plants, water treatment plants for hotels, aerobic wastewater treatment, waste water treatment, household water treatment Ha, anti Askalant purchase, the buyer anti Askalant, anti Askalant properties, methods of sewage treatment, waste water treatment process