دستگاه تصفیه آب شش مرحله ای HY-RO50G-T22

دستگاه شش مرحله ای HY-RO50G-T22

تصفیه آب شش مرحله ای – مشخصات دستگاه شش مرحله ای HY-RO50G-T22

  • دارای فیلتر ممبران Filmtec اصلی آمریکا و یا Hygienic تایوان.
  • دارای پایه و گیج روغنی
  • دارای شیر فانتزی اهرمی
  • هوزینگ دوبل اورینگ با هوزینگ اول شفاف جهت بازدید فیلتر پلی پروپیلن(PP)
  • دارای شیر برقی، شیر میکس برنجی و منبع چهار گالن پلی پرو پیلن
  • دارای مرحله مینرال شفاف با قابلیت تعویض و ارتقاء
  • دارای اتصالات کوییک فیتینگ جهت نصب آسان و تضمین آب بندی آسان.

دستگاه تصفیه آب شش مرحله ای ro,
دستگاه تصفیه آب خانگی شش مرحله ای,
قیمت دستگاه تصفیه آب شش مرحله ای ro,
دستگاه تصفیه آب شش مرحله ای puritec,

تصفیه آب شش مرحله ای

• Home Filmtec membrane filter Hygienic America or Taiwan.
• an oily base and confused
• a fancy valve lever
• Double O housing with the housing transparent polypropylene filter to visit (PP)
• a solenoid valve, mixing valve made of brass and supply four gallons of Peru Palin
• a transparent mineral phase with interchangeable and promotion
• With Quick fitting connections for easy installation and ensures easy sealing.

Six-stage machine company,
Six-stage machine,
Six stage water purifier,
6-stage water purifier,
Six phase water purifier,
The price of the six-stage water purifier, ro,
Six-stage puritec water purifier,
The price of a six-stage water purifier,
The price of a six-stage household water purifier,

Water Soft Water, Aqua salt water, brackish water Life Quick connection fittings, solenoid valve, valve fancy handles, brass mixing valve, filter membrane Filmtec, filters, polypropylene (PP), the ability to replace and upgrade mineral phase, the membrane Filmtec, housing double , transparent housing, oil gauge