ویژگی های دستگاه درایر جذبی

دستگاه تصفیه صنعتی

دستگاه طبق استاندارد ASME SEC 8 DIV 1  ساخته می شود .

عملکرد دستگاه کاملا اتوماتیک می باشد .

دستگاه مجهز به سیستم جلوگیری از شوک در اثر فشار ناگهانی می باشد .

روش احیاء : با درصدی از هوای خشک قبلی

داخل برج ها رنگ اپوکسی و خارج آن رنگ صنعتی می باشد .

در صورت سفارش :

1 – نصب ساعت کارکرد روی تابلو فرمان درایر

2 – نصب آلارم درجه حرارت هوای ورودی بیش از حد مجاز

3 – نصب سیستم آلارم جهت عدم عملکرد صحیح دستگاه

4 – نصب نقطه شبنم سنج همراه با آلارم

5 – نصب رطوبت سنج همراه با آلارم

6 – نصب سیستم کنترل زمانی جابجایی برج ها با توجه به مقدار رطوبت .

The device is made according to standard ASME SEC 8 DIV 1.

Function is fully automatic machine.

The device is equipped with a system to prevent sudden shocks is a result of pressure.

Materials recovery: the percentage of the previous dry weather

The tower’s exterior paint color epoxy and industrial.

When ordering:

1 – install the operating hours of the dryer panel

2 – Install the air intake temperature has exceeded alarm

3 – installed alarm system for non-functioning devices

4 – dew point meter installed with alarms

5 – install the hygrometer with alarm

6 – Install the control tower when moving with respect to moisture content.

Water-purification equipment, industrial water treatment system Aqua Klyn, half Snty, domestic and industrial water purification filter device device device female chlorine, chlorine water, the chlorine female woman wife Claire device Atvmatyk, Astkhr, water tank of chlorine woman Gazy, Drumsticks , concrete water tank, water tank Tabarestan, fiberglass water tanks, plastic water tank, water tank polyethylene, chlorine pump water tank Galvanyz·h, woman, chlorine water, chlorine water, chlorine water, chlorine in water, chlorine hand woman, chlorination wastewater