استفاده از روش اسمز معکوس (Reverse Osmosis) برای تصفیه آب

روش استفاده از اسمز معکوس

– دارای 6 مرحله برای تصفیه آب به شرح زیر:

مرحله اول (A ) فیلتر کارتریج پلی پروپلین 5 میکرون ( 5 Micron Polypropylene Sediment Filter ): جهت جلوگیری از عبور تخم انگل و اجسام ریز و محلول در آب مثل شن، گل و نمک و یا زنگ زدگی لوله‌های آب( تا قطر 5 میکرون) بکار گرفته می‌شود.

مرحله دوم (B) فیلتر کارتریج کربن اکتیو (Granular Activated Carbon Filter ): این فیلتر بو و مزه های نامطبوع و نیز مواد ارگانیک(مثل آفت کش ها) و برخی مواد شیمیایی را از آب جذب می نماید، و قابلیت حذف کلر آزاد ، سموم کشاورزی ، تری هالومتان ها را دارد.

مرحله سوم (C) فیلتر کارتریج کربن فشرده (Block Activated Carbon Filter ): ضمن جذب مواد شیمیایی آلی (organics) در تکمیل عملیات دوم تصفیه، درصد بیشتر از مواد شیمیای و کلر آب را حذف میکند تا فیلتر ممبران دستگاه عمر مفید بالاتری داشته باشد.

مرحله چهارم (D) فیلتر ممبران یا غشاهای نیه تراوا (Semi Permeable Membrane ): اکثراً املاح و نمک های محلول در آب را با استفاده از مکانیزم اسمز معکوس تا ابعاد 0.0001 میکرون از آب حذف می نماید. عمده باکتری‌ها و میکرو ارگانیزم‌ها نیز در این مرحله نیز در این مرحله توسط فیلتر ممبران قابل حذف می باشد.

مرحله پنجم (E) فلیتر (post carbon): مجددا در این مرحله با استفاده از یک فیتر کارتریج کربن فعال خطی آب خارج شده از ممبران که در مخزن تحت فشار دستگاه ذخیره شده و آماده مصرف می باشد، از فیلتر کربنی عبور کرده و با حذف هر نوع بو و طعم و مزه ناشی از آب ذخیره شده در منبع آماده آشامیدن می گردد.

مرحله ششم (F) فیلتر معدنی ساز: آب تصفیه شده در آخرین مرحله از این فیلتر عبور میکند که باعث تنظیم PH آب شده و بخش قابل توجهی از مواد مصرفی مورد نیاز بدن را وارد آب کرده و باعث گواراتر شدن آب میگردد .

– نصب آسان در زیر سینک با شیر جداگانه استیل و تانکر ذخیره کننده

– ممبران Filmtec ساخت آمریکا

– دارای پایه، جهت عدم نیاز به نصب

– منبع پلاستیکی 11 لیتری

– وجود بادکنکی در منبع ذخیره آب جهت کنترل فشار آب تصفیه شده هنگام خروج

– توانایی تولید 190 لیتر آب در شبانه روز

– داری گیج فشارسنج آب سیستم

– دارای شیر تنظیم TDS یا شیر Mix برای کنترل درصد املاح حذف شونده به دلخواه مصرف کننده

– عدم پوسیدگی و زنگ زدن مخزن و جداره‌ها به خاطر تمام پلی اتیلن بودن

– قابلیت اتصال به یخچالهای ساید بای ساید

– 6 steps for treating the following:

The first phase (A) 5 micron polypropylene filter cartridge (5 Micron Polypropylene Sediment Filter): In order to prevent the passage of water-soluble parasite eggs and small objects such as sand, mud or rust in salt water pipes (up to 5 microns in diameter) used.

The second phase (B) Active carbon filter cartridge (Granular Activated Carbon Filter): This filter has an unpleasant odor and flavor, as well as organic materials (such as pesticides) and other chemicals from the water is absorbed, and the ability to remove free chlorine, agricultural pesticides, THMs is.

The third stage (C) compressed carbon filter cartridge (Block Activated Carbon Filter): the absorption of organic chemicals (organics) in the purification process is complete, a higher percentage of chemicals and chlorine to remove the filter membrane devices have higher lifetime .

The fourth step (D) filter membrane or membranes permeable screen resolution (Semi Permeable Membrane): most of the minerals and salts dissolved in water using reverse osmosis mechanism to 0.0001 micron dimensions of the water is removed. Most bacteria and micro-organisms at this stage in the process is removed by the filter membrane.

The fifth step (E) filter (post carbon): Again, at this point using a linear fitter activated carbon cartridge removed from the membrane and stored in pressurized tanks device is ready for use, the carbon filter and passes remove any smell and taste of the water is stored in a ready source of drinking.

The sixth step (F) mineral filters for water purification in the final step of the filter passes

 Which regulate water PH and a significant portion of the required materials into water bodies

 Gvaratr is causing water.

– Easy to install under the sink with single faucet and stainless steel storage tank

– Filmtec membrane fabrication America

– A basic, no need to install
– 11-liter plastic supplier
– There is a balloon in the water supply source to control the water pressure at the exit
– Ability to produce 190 liters of water per day
– No water pressure gauge
– Mix with milk or milk TDS adjusted to control the removal of minerals subject to consumer choice
– No corrosion and rusting tank and the wall for all of polyethylene
– Side By Side Refrigerator Connectivity

Household water purifier, home water purifier royal, Water Purifier Water Aqua Relax Line, Pro Aqua water, home water purification water tek, Water Purifier water tek, home water filtration system water tek, Water Purifier Aqua Life Household water purifier water tek, price of treating water tek, delegates representing Flv, water treatment Aqua water Treatment water Purifier dealers Kva, water tek, representing Aqua water Purifier