درجه سختی آب

سختی آب

درجه سختی آب را از روی مقدار کلسیم و منیزیم موجود در آن تعیین می‌کنند. در آلمان اگر آبی ده میلی گرم CaO در یک لیتر داشته باشد می‌گویند درجه سختی آب یک است. در فرانسه اگر آبی در یک لیتر ده میلی گرم کربنات کلسیم یا همسنگ آن کربنات منیزیم داشته باشد می‌گویند که یک درجه سختی دارد. در انگلستان اگر آبی ده میلی گرم کربنات کلسیم و یا همسنگ آن کربنات منیزیم در ۰.۷ لیتر داشته باشد یک درجه سختی دارد.

برای تعیین سریع سختی آب کارخانه شیمیایی واقع در آلمان قرصهایی ساخته است. در یک لوله آزمایش مخصوص و مدرج آب مورد آزمایش را تا خط نشان لوله پر می‌نمایند و به‌وسیله معرفی که همراه بسته قرصهاست رنگ این آب را قرمز می‌کنند و آگاه آنقدر از این قرصها در آن می‌اندازند تا رنگ آب سبز گردد. شماره قرصهای ریخته شده در لوله آزمایش برابر درجه سختی آب می‌باشد. دقت این روش تا نیم درجه است.

شهرهای با آب سخت

قم ، زاهدان ، گرمسار و سمنان از شهرهایی هستند که آب آنها از سختی بالایی برخوردار است. در زاهدان و سمنان سالانه چندین بار باید پوشالهای کولر را به علت اینکه مقدار فراوانی املاح روی آن رسوب کرده است تعویض کرد.

The amount of calcium and magnesium hardness of the water in which they are set. In Germany, if water is ten milligrams of CaO in a liter of water one is called the degree of difficulty. In France, if a liter of water in ten milligrams of calcium carbonate or magnesium carbonate is equivalent to saying that there is a degree of difficulty. In England, if the water ten milligrams of calcium carbonate and magnesium carbonate or the equivalent of 0.7 liters There is a degree of difficulty.
For the rapid determination of water hardness and chemical plants in Germany have made pills. No pills spilled water in the test tube to the degree of difficulty. This method is accurate to half a degree.

Cities with hard water
Qom, Zahedan, Garmsar and Semnan cities where water hardness is high. Several times a year in Zahedan and Semnan be cooler straws because a lot of salt is deposited on the switch.

Life Aqua water purification, water purification soft water, water purification systems, water treatment puricom water tek, Tayvan, Aqua water Aqua water Aqua Water Treatment Tk, Gld, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, the household water purification soft water, water purification price soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price of treating water tek, water Purifier dealers soft water, water purification equipment dealers water tek