تصفیه آب به روش فیلتراسیون

منابع آب آشامیدنی ممکن است دارای کدورت (Muddiness) ، مواد و جامدات محلول (TDS) و یا آلاینده های میکروبی باشد. تصفیه آب ، عملی ترین فرآیند برای حذف ذرات معلق ، کدورت و ناخالصی های آب است. روش های زیادی برای حذف این آلاینده ها وجود دارد.

تصفیه آب به روش فیلتراسیون ، روشی برای حذف آلاینده هاست که در آن ، جریان آب را از یک محیط متخلخل عبور می دهند. تمامی آب های سطحی و منابع وابسته به آن ، می بایست با روش فیلتراسیون حذف شوند. فیلتراسیون یکی از موثر ترین روش ها برای زلال و شفاف کردن آب نیز هست. ادامه خواندن “تصفیه آب به روش فیلتراسیون”

چربی گیر API

ویژگی های چربی گیر API

* سادگی نصب و راهبری

* جمع آوری و تخلیه ذرات جامد قابل ته نشینی در پساب از کف مخزن

* قابلیت حذف ذرات روغن آزاد تا قطر حداقل ۱۰۰ میکرومتر ادامه خواندن “چربی گیر API”

تصفیه فاضلاب توسط روش هوادهی گسترده

ویژگی های روش هوادهی گسترده (Extended Aeration)

* مناسب جهت تصفیه پساب تصفیه خانه های کوچک

* پایین بودن میزان بار حجمی لجن مازاد

* قابلیت حذف بیش از ۹۵ درصد مواد آلی ادامه خواندن “تصفیه فاضلاب توسط روش هوادهی گسترده”