دستگاه تصفیه آب استاندارد

دستگاه تصفیه آب استاندارد

در اولین مرحله برسی نمایید که آب چه مشکلی دارد و شما با استفاده از دستگاه تصفیه آب میخواهید چه چیزهایی را از آب حذف نمایید. اگر مشکل آب شما فقط وجود املاح اضافی و زنگ زدگی لوله ها و … میباشد شما میتوانید با خرید یک تصفیه ۱ مرحله ای رو کابینتی یا تصفیه سر شیری این مشکل را بر طرف نمایید چون این تصفیه ها با استفاده از فیلتر الیافی ۵ میکرون کلیه این املاح را از آب حذف می کنند.

اگر علاوه بر این املاح آب بو و طعم بدی نیز داشته باشد و برای از بین بردن میکرو ارگانیزمها کلر زیادی به آب تزریق میکنند و بخواهید به صورت ۱۰۰% حذف شود میتوانید دستگاه تصفیه آب ۲ و یا ۳ مرحله ای را نصب کنید، این تصفیه ها در مدلهای رو کابینتی و زیر سینکی موجود میباشند.

در دستگاه های مدل رو کابینتی کل تصفیه در روی سینک قرار گرفته و شیر برداشت آن سر خود می باشد و نصب آب بسیار ساده و آسان است و در دستگاه های مدل زیر سینکی کل تصفیه در زیر سینک تعبیه شده و شیر برداشت بروی سینک نصب می گردد.

برای جاهایی که از سالم بودن آب از لحاظ وجود میکرو ارگانیزمها اطمینان ندارید میتوانید  دستگاه ۵ مرحله ای یو اف(UF) را انتخاب نمایید که تقریبا به صورت ۱۰۰% میکروب زدایی مضاعف را روی آب انجام می دهد.این سیستم با استفاده از فیلتر یو اف با قدرت جذب ۰/۰۲ میکرون علاوه بر میکروب زدایی مضاعف آب کلیه املاح تا قطر ۵ میکرون و کلر و بو طعم بد آب را به وسیله فیلتر های پیش زمینه از آب حذف میکند. امروزه این سیستم یکی از پرکاربردترین دستگاه های تصفیه کننده آب در سطح جهان است

First check whether you have a water problem and you want to use the water treatment system What remove the water. If you just are salt and excess water pipes, rust, etc. You can buy a 1-step purification of the cabinet or the primary treatment of this issue on your side Because the fibrous filter 5 micron filtration using all these salts are removed from the water.

If the addition of mineral water have a bad odor and taste of chlorine to destroy micro-organisms out of the water injected
And you want to be 100% removed 2 or 3-stage water filtration system can install the filter in the cabinet under the sink models are available.

In the cabinet of the machine cleaning at the sink and grabbed the lion’s head And installation is very simple and easy water under the sink model of filtration devices installed under the sink and faucet sink is installed on the harvest.

Where the water is healthy for the presence of micro-organisms can not make the 5 stages IUF (UF) select That almost 100% of germs on the water doing the de-duplication.This system uses a UV filter F with absorbency 0/02 micron Besides removing germs All of salt water and chlorine is added to 5 microns in diameter, bad taste and odor in water by means of a water filter to remove background. Today it is one of the most versatile machine water purifier in the world

Water Purifier aqua tek, Water Purifier aquatech, PURE WATER Water Purifier Water and Wastewater West Azerbaijan province, Shiraz, water and wastewater, desalination for agricultural machines, agricultural machines, desalination, water and wastewater sites in Western Azerbaijan, gas chlorination systems, sales of alkaline ionized water, alkaline ionized water benefits, desalination agricultural prices, the price of alkaline ionized water, chlorine gas woman, chlorine gas

  • آب شیرین کن کشاورزی
  • دستگاه آب شیرین کن کشاورزی
  • اب شیرین کن کشاورزی
  • قیمت آب شیرین کن کشاورزی