نقش فیلترهای کربن بلاک در تصفیه آب

این فیلتر از کربن اکتیو به وسیله رزین سخت و به روش اکسترود تولید می گردد تکنولوژی و مواد با کیفیت بالا، باعث افزایش دوام، افت فشار کم و نرخ فیلتراسیون بالای این فیلتر شده است .این فیلتر شده است .این فیلتر موثرترین روش در رفع بو و طعم بد کلر و میکرو ارگانسیم ها در آب می باشد فیلتر کربنی راه حلی اقتصادی برای کاربرد های خانگی، تجاری و صنعتی می باشد. ادامه خواندن “نقش فیلترهای کربن بلاک در تصفیه آب”

کار زغال اکتیو چیست؟

کلا کارزغال به این صورت است که زغال حاوی سوراخهای بسیاربسیارریزی است که آب وهوا میتواند ازآن عبور کند ؛ براثراین عبورذرات معلّقی که درآب وجود دارد داخل این خلل و خرج گیرمی کنند وآب زلال تری ازآن طرف بیرون می آید. زغال ازیک چیزتشکیل شده که آن هم کربن است . کربن خاصیت ترکیبی بالایی با مواد سمی مختلف دارد ( چه درآب و چه درهوا ) در هردومورد وقتی ازدرون این سوراخ های ریزعبورمی کنند مواد سمی درسطح وسیعی با کربن تماس دارند وبه راحتی ترکیب می شوند وازآن طرف مواد بی خطریا در بعضی موارد هیچ چیزی بیرون نمی آید. دقیقاً مثل طرز کارریه انسان که پرازکیسه های هوایی بسیارکوچکی است که سطح تماس روبا مویرگ ها بیشترکرده وباعث جذب اکسیژن و دفع co2 می شود. ادامه خواندن “کار زغال اکتیو چیست؟”

  • زغال اکتیو